cart [0,00 EUR]

malachite green oxalate pure -
0.56 EUR
[1 g]
56 EUR
[from 100 g]
Chemické barvivo používané v akvaristice a rybářství jako léčivo při napadení vnějšími parazity a prvoky.
Sodium hydroxide technical - NaOH - caustic soda
0.00 EUR
[1 g]
0 EUR
[from 1 kg]
Zvyšuje pH bez zvýšení uhličitanové tvrdosti. Čistota 99%.
Potassium permanganate p.a. - KMnO4 - permanganate of potash
0.04 EUR
[1 g]
0.04 EUR
[from 1 g]
Využívá se jako dezinfekce, případně při léčbě ryb.
Potassium bicarbonate pure - KHCO3
0.02 EUR
[1 g]
20 EUR
[from 1 kg]
Methylenové modř -
0.32 EUR
[1 g]
16 EUR
[from 50 g]
V akvaristice se využíva jako léčivo.
Calcium carbonate p.a. - CaCO3 - limescale
0.01 EUR
[1 ]
1 EUR
[from 100 ]
Zvyšuje uhličitanovou, celkovou tvrdost a pH. Špatně rozpustný.
sodium carbonate - Na2CO3 - washing soda
0.02 EUR
[1 g]
0.02 EUR
[from 1 g]
Na-EDTA - komplexon 3 -
0.04 EUR
[1 g]
0.04 EUR
[from 1 g]
slouží k výrobě vlastních chelatů nebo na zneutralizování těžkých kovů ze vstupní vody.
Potassium hydroxide p.a. - KOH
0.01 EUR
[1 g]
1 EUR
[from 100 g]
velmi zvyšuje pH
Sucrose - C12H22O11 - sugar
0.01 EUR
[1 g]
5 EUR
[from 500 g]
potassium iodide - KI
0.13 EUR
[1 g]
65 EUR
[from 500 g]

Baking soda raises carbonate hardness and pH