cart [0,00 EUR]

potassium sulfate pure - K2SO4
0.01 EUR
[1 g]
10 EUR
[from 1 kg]
Síran draselný se používa při nedostatku draslíku, který se projevuje dirkami v listech. Čistota větší než 98%.
potassium sulfate p.a. - K2SO4
0.01 EUR
[1 g]
10 EUR
[from 1 kg]
potassium sulfate -
0.00 EUR
[1 ]
0 EUR
[from 1 ]