planted tank calculators

calculator
Estimative Index and PMDD calculator
simulation of progress of nutrients concentration in aquarium using estimative index fertilizing method and pmdd
NPK converter
Converter of NPK values of fertilizer to real NPK values and NO3-PO4-K
stock solution of fertilizer calculation
handy tool when you create your own liquid fertilizer
PMDD calculator
pokud chces zjistit, celkové koncetrace prvků v tvém hnojivu...
Redfield ration calculator
calculatorRR.description
Water hardeness
co a jak moc zvětší uhličitanovou a celkovou tvrdost...
Obsah CO2
chces vědět kolik CO2 máš ve vodě?