šlechtění rostlin

description:
Šlechtění rostlin je cílevědomá lidská činnost zabývající se vytvářením (šlechtěním) nových odrůd zemědělských, okrasných i lesních plodin, případně zlepšováním již stávajících odrůd. Šlechtění rovněž zahrnuje udržování a rozmnožování odrůd povolených a doporučených k pěstování, tzn. odrůd, které svými znaky produkce, kvality a dalšími hospodářsky významnými vlastnostmi splňují požadavky uživatelů.

Metody šlechtění

 • tradiční metody šlechtění (klasické, konvenční)
  • výběr - z populace rostlin se vyberou ty rostliny, které mají nějakou zajímavou vlastnost. Umělým výběrem tak člověk vybral z planých druhů travin předky dnešních obilovin. Dnes se výběr využívá zejména při šlechtění nových odrůd z původních krajových odrůd - vybírají se jedinci, kteří jsou zajímaví pro dnešní využití v zemědělství.
  • křížení (hybridizace) - je druhá nejstarší šlechtitelská metoda a nejpoužívanější metoda při šlechtění rostlin. Křížením dochází ke spojování genetické informace dvou nebo více rodičů, kteří mají odlišný genetický základ pro znaky a vlastnosti. Křížení může byt vnitrodruhové (křížení 2 jedinců téhož druhu) nebo mezidruhové (či dokonce mezirodové - křížení různých druhů či rodů
  • mutace - je náhlá změna genotypu rostliny, která se dědí na potomstvo. Mutace jsou spontánní (samovolné, vzniklé chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA) nebo indukované, tj. uměle vyvolané mutageny (chemické látky, radioaktivní záření). Spontánní mutace jsou poměrně vzácné, měly význam v prvopočátcích šlechtění. Dnes se v šlechtitelství využívají zejména indukované mutace.
  • polyploidizace - metoda, při které dochází k znásobení počtu chromozómových sad v buňce. Nejčastěji je vyvolána působením kolchicinu.
 • netradiční metody šlechtění (nekonvenční)
  • používané od 80. let 20. stol., biotechnologické a molekulární metody: mikropropagace rostlin pomocí rostlinných explatátuin in vitro, haploidní techniky, fúze protoplastů, selekce na buněčné úrovni, produkce umělých semen, genetické transformace rostlin (vnášení cizorodých genů do genomu kulturních rostlin), genetické mapování a selekce na úrovní molekulárních markerů.
author:MRP

commentszatím nikdo nekomentoval