cart [0,00 EUR]

Sodium hydroxide technical - NaOH - caustic soda

Sodium hydroxide technical - NaOH - caustic soda Zvyšuje pH bez zvýšení uhličitanové tvrdosti. Čistota 99%.
quantity [g]:
Price for g [EUR]:
1
0.00
100
0.00
500
0.00
1000
0.00
packing:0.2 EUR
availability: on stock
g

Využití:

  • Zvyšuje pH bez zvýšení uhličitanové tvrdosti a celkové tvrdosti.
  • Regenerace ionexů v OH

Upozornění:

!Pozor žíravina!. Při zacházení s latkou využívejte vždy ochranný oděv, rukavice a brýle. Nevdechujte prach. Při kontaktu s látkou omývejte zasažené místo proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Potassium hydroxide p.a. - KOH
0.20 CZK
[1 g]
20 CZK
[from 100 g]
velmi zvyšuje pH

comments#4 
AgustinArilm sears labor day mattress sale 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/>mattress firm locations houston costco mattress sale 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress reviews 2018 consumer reports
#3 
AgustinArilm mattress for sale at costco http://bestairmattressreviews2014.com/>reviews for best mattress toppers sears memorial day mattress sale 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress firm sales management trainee salary
#2 
AgustinArilm mattress sale 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/>memory foam mattress toppers ratings mattress toppers memory http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress toppers at amazon
#1 
AgustinArilm best mattress topper reviews 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/>best mattress pad reviews 2018 best mattress topper for college dorm bed http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress salesman commission