PMDD

What is PMDD

PMDD is fertilizer for aquarium plants, based on Sears and Conlin "algea control" experiments. PMDD stands for "Poor's man dosing drops". It is mixture od few fertilizers (chemicals).

Princip kontroly řas pomocí PMDD, spočíva v tom, že povzbudíte růst rostlin do té míry, že převládnou nad řasami. Jako důvod bujení řas, při svém pokusu, respektive NE-růst rostlin autoři našli nevhodný poměr 3 prvků. Uhlíku (jako CO2), dusíku (amoniak, dusičnany NO3) a fosforu (jako fosforečnany PO4). Svým pokusem našli vzájemný poměr těchto látek, při kterém se dařilo rostlinám, ale nedařilo se řasám:

 • carbon dioxid: CO2 15mg/l
 • phosphates: PO43- 0,5mg/l
 • nitrates: NO3- 5-10mg/l

Rostliny při dobrém růstu tyto látky z vody odebírají a tím omezují růst řas. Uhlík, dusík i fosfor jsou potřebné k růstu rostlin, a proto stav, kdy dojde k jejich úplnému vyčerpání, není žádoucí. Nežádoucí je i stav, kdy je těchto látek ve vodě moc. Obecně se doporučuje držet hladinu fosforečnanů trvale kolem 0,5mg/l a dusičnanů do 10mg/l.

V základní formuly je stanoven poměr jednotlivých složek, ale tento poměr je nutno brát s rezervou, protože pro každé akvárium by se měl poměr složek přizpůsobit a i autoři k tomu nabádají. Nicméně, pokud se Vám jejich složení osvědčilo nebo s PMDD teprve začínáte použijte orginální složení.

Nevím jaké PMDD. Nerozumím tomu, ale chci to vyzkoušt

PMDD v naší nabídce se od sebe liší obsahem dusičnanů, typem mikroprvků a obsahem makroprvků.

pHmálo rostlinstředně rostlinmnoho rostlin
5.00-6,2 PMDD with no KNO3 PMDD PMDD latest formula
5.00-7,0 PMDD with no KNO3 - Tenso Coctail PMDD - Tenso Coctail PMDD LF s Tenso Cocktail
5.00-9,0 PMDD MicroMIX plus bez KNO3 PMDD plus PMDD LF MicroMIX plus

Pozor na to co, a od koho kupujete

Hlavně v posledních několika letech se v Čechách vyrojilo mnoho nesolidních výrobců PMDD, kteří spolehají na důvěřivost a neznalost akvaristů manipulují s jednotlivými komponenty a jejich kvalitou.

Základní složení PMDD vypadá takto:

Solidního prodejce poznáte podle toho, že jsou jednotlivé složky baleny zvlášt a je u nich uvede i čistota (čím čistší, tím dražší (p.a., čistý, 99%,98%,97%....)). S klesající čistotou dostávájí prášky různé barvy.

Pod názvem "PMDD" se můžete setkat i s druhem PMDD, který neobsahuje KNO3, nejedná se tedy o čisté PMDD, ale o jeho upravenou podobu. Takovéto PMDD by mělo být jasně označené, že se nejedná o klasické PMDD.

Nejdražší část PMDD, mikroprvky je také nejčastějí falšována. Nejčastěji se pod názvem Plantex CSM+B prodávají různé levnější napodobeniny viz Plantex CSM+B. Bohužel se s tímto nesolidním jednáním můžete setkat i u renomovaných eShopů, které obsah Plantex CSM přímo u PMDD v popisu uvádí.

What PMDD does

Rychlejším a zdravějším růstem rostlin. Poklesem dusičnanů a fosforu. (případně zpomalením růstu jejich koncetrací). V ideálním případě uvidíte sloupce bublinek kysliku stoupat od jednotlivých rostlin. Hlavně ve vodách s pH nad 7 se velmi pozitivně projeví i železo v chelátové podobě, které normálně v alkalických vodách není, a rostliny dostanou výraznější zelenou barvu.

Při hledání projevů PMDD, vždy hodnoťte jen nové listy. Staré už nezachráníte. Nečekejte ani, že Vám vyrází listy na místech, kde dříve opadaly. Ani řasa neustoupí do týdne. Záleží na druhu a množství řasy, ale počítejte s týdny.

Pokud se Vám stane, že rostlinky bublají jen chvilku po rozvícení osvětlení, změřte si Ph hned ráno před rozvícením a večer. Pokud zjistíte, že je večer pH vždy vyšší bude Vám pravděpodobně v akváriu chybět CO2. U většího nedostatku rostlinky bublat nemusí vůbec.

oxygen bubbles
oxygen bubbles

PMDD did't help.. why?

PMDD bohužel není zazračné. Důvody, proč PMDD nemusí zabrat:

 • Nejčastější důvod: nízký obsah CO2
 • Nevhodna uhličitanová tvrdost => malý obsah CO2 ve vodě
 • Nedostatečné osvětlení nebo jeho nevhodné složení
 • Nevhodna teplota
 • Nějaká chemie ve vodě (od soli až po lěčiva)
 • přehnojení
 • Ve vodě je nějaká látka v takové koncentraci, že blokuje příjem ostatních rostlinami
 • Nevhodné pH
Jak lépe přizpůsobit PMDD mému akváriu

Pokud nechcete experimentovat tento odstavec přeskočte a použijte jeden z balíčků PMDD

Aby jste předešli zbytečnému přidávání složek PMDD do vody, která je na tyto součásti bohatá doporučuji tento postup, kterým zároveň najdete limitujcí prvek růstu.
Udělějte roztok všech složek zvlášť. Roztok přidávejte alepsoň 10 dní. Při zkoušení další látky vyměnte co nejvetší množtví vody a vyčkejte pár dní, došlo-li při použití předešlé k nějakému zlepšení.

 1. MgSO4: Tato komponenta je přidávány nejčastěji zbytečně, hlavně tvrdé vody obsahuji(pozor na jen vápenaté vody) dostatek horčíku. Pokud se růst nezlepší můžete vynechat.
 2. K2SO4: Draslík bývá často limitujcí, hlavne pokud používate vodu z vodovodního řádu. Při úpravě vody se odstraňuje. Pokud nenastane sebemenší zlepšení složky vynechte
 3. Směs mikroprvků: Nejdůležitějsí komponenta, hlavně pro obsah železa.
 4. Pokud nemáte testy na fosfor a dusičnany, udělějte podobný pokus i s KNO3 a KH2PO4.
 5. Přidáním limitujcí prvku se může stát, že dojde k vyčerpání zásob prvku jiného, a ten se stane novým prvkem limitujcím růst. Proto, pokud po čase dojde opět ke stagnaci růstu, prověďte test ještě jednou s vynecháním již přidávaných složek.

Zlepšení nehledejte na starých listech - pro ty už je pozdě. Zlepšení bude viditelné na listech nových.

Jak míchat PMDD

Komponenty rozpusťte v 500ml destilované vody. Pokud máte vaší vlastní vodu dost měkkou můžete použit tu, ale nechte ji odstat kvůli chloru a kyslíku (jsou značne reaktivní a můžou PMDD znehodnotit).
Někteří míchají PMDD jen do 300ml vody a pak se diví, že se jim PMDD nerozpustilo úplně (viz. výpočty) - je to fyzicky nemožné. Rozpustnost solí v rozpustědle klesá s klesajcí teplotou, proto se Vám mužou soli znovu v lednici vysrážet (usazeniny).
Já si míchám mikroprvky (MicroMix, Plantex CSM+B, Tenso Cocktail) zvlášť, protože se s ostatními složkami časem znehodnocuje.

aquarium
aquarium

Jak dávkovat PMDD

Maximální denní dávka by měla odpovídat obsahu látek, které rostliny za den spotřebují, ale to není úplně jednoduché zjisit. U PMDD se obvykle udáva cca 5ml na 100 litrů vody. Ale je to nutné brát zase relativně. Čím více ryb a méňe flóry máte tím dávkování snižujte a naopak.
PMDD se znehodnocuje při současném používáni aktivního uhlí a UV sterilizátoru (cheláty mikroprvků se rozpadají..) etc.. etc.. Ovšem neřeknu Vám jak moc. Pokud dávkování přeženete, budou se nějaké složky PMDD v akváriu kumulovat.
. Proto je dobré čas od času vyměmit veškerou vodu v akvariu najendou a začít tak s čistým štítem. Pokud vodu nevyměňujete vůbec, ale jen dolíváte vodu odpařenou, pak Pán Bůh s Vámi, respektive s vašimi rybami:) Pokud vynecháte hnojení nikdy nedohánějte zvětšením dávky.
Vyjímka pro větší dávku může být jen výměna vody, kdy je potřeba dohnat například koncentraci hořčíku ve vodě.

Jak namíchané PMDD skladovat, aby déle vydrželo
 • Dávkujte přímo suchý prášek do vody bez vytváření zásobního roztoku. !!Tohle je nejjednodušší a nejúčinější metoda používaná zkušenými akvaristy!! Hnojiva takto vydrží mnoho let.
 • nemíchat mikroprvky a makroprvky. Hnojiva "vše v jednom" nebude nikdy tak kvalitní jako 2 složkové
 • skladovat ve tmě - světlo rozkláda cheláty a podporuje růst mikroorganismů
 • skladovat v lednici kvůli možněmu růstu hub a zpomalení reakcí mezi jednotlivými komponentami
 • Makroprvky můžete bez problému nechat zmrznout v mrázáku
 • nemíchejte si větší množství než můžete spotřebovat za cca 14 dní.
 • při míchání používejte jen destilovanou vodu
 • přidejte do roztoku sorban draselný - potlačuje růst plísní cca 0,3-0,5g na 500ml hnojiva
 • snižte pH roztoku na cca 4,0 (nikdy ne pod 3,5) pomocí kyseliny askorbove (vitamín C), která sníží pH a zároveň funguje jako antioxidant - 0,6-0,8g na 500ml hnojiva
Co snižuje účinnost PMDD?

Aktivní uhlí, vysoká teplota, dlouhodobé skladovaní vytvořeného roztoku, nevhodné pH roztoku, denní světlo (hlavně UV složka) stejně tak UV sterilizátor.

Není PMDD jako PMDD

nejnovější složení podle Searse a Colina:

Na stránkách Searse se objevilo (1997) upravené složení původního PMDD, které vzniklo dlouhodobějším experimentováním s origináoním složením, kde autor došel ke zjištění, že poměr nebyl zcela ideální. Na internetu se obvykle o něm píše jako o PMDD the latest formula. Čeští distributoři, pravděpodobně z nezájmu o problematiku PMDD, bohužel distribuují jen staré složení.

13g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
42g K2SO4 - Síran draselný
18g KNO3 - Dusičnan draselný
9g mikroprvků
Z rozdílu složení je vidět, že PMDD latest formula více útočí na rostlinná prosperující akvária.

První složení podle Searse a Colina:

úplně první uveřejněné složení PMDD

33g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
14g K2SO4 - Síran draselný
6g KNO3 - Dusičnan draselný
9g mikroprvků


 


Různé balíčky PMDD:


PMDD LF - nejnovější složení

Tento balíček se nejvíce hodí pro zarostlá prosperujcí akvária.

13g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
42g K2SO4 - Síran draselný
18g KNO3 - Dusičnan draselný
9g směs mikroprvků Plantex CSM+B

PMDD

Složení PMDD, které se hodí pro středně zarostlá akvária. Svým složením se nejvíce podobá originálu od Searse a Conlina.

33g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
14g K2SO4 - Síran draselný
6g KNO3 - Dusičnan draselný
9.6g směs mikroprvků Plantex CSM

PMDD bez KNO3

Tento balíček se hodí pro akvária s méně rostlinami a velkým množstvým ryb.

33g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
20g K2SO4 - Síran draselný
9.6g směs mikroprvků Plantex CSM

PMDD plus

PMDD s obsahem chelátu železa, který vydrží i nevhodné vysoké pH (nad 7,3), které Tenso Cocktail ani CSM+B nevydrží

33g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
14g K2SO4 - Síran draselný
6g KNO3 - Dusičnan draselný
11g MicroMix plus

PMDD s Tenso Cocktail

Oblíbená česká varianta s mikroprvky Tenso Cocktail

33g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
14g K2SO4 - Síran draselný
6g KNO3 - Dusičnan draselný
16,4g Tenso Cocktail

PMDD bez KNO3 s Tenso Cocktail

Oblíbená česká varianta s mikroprvky Tenso Cocktail a bez KNO3. Vhodné do společenských akvárií

33g MgSO4·7H2O - Heptahdyrát síranu hořečnatého
20g K2SO4 - Síran draselný
16,4g Tenso Cocktail

Chemistry in PMDD


MicroMix plus

Směs mikroprvků, životně důležitých látek pro funkci rostlin. Tvoří tmavě zelený prášek. Beze sporu nejdůležitější složka PMDD. Pokud máte dost draslíku, hořčíku a dusičnanů, je možne hnojit jen roztokem mikroprvků. Dříve v ČR nebyla jiná směs k sehnání, proto se používal Tenso Cocktail, který mimo vysokou cenu obsahoval i vyšší poměr těžkých kovů. MicroMix plus obsahuje 4 různé cheláty železa, aby byla zajištěná dostupnost železa i v akváriích s pH nad 7,5. Díky velmi stabilnímu chelátu železa má roztok tmavě červenou barvu.

6%železo celkem
0.40%(glukonát) železo
0.27%(EDDHMA) železo
4.0%(DTPA) železo
1.30%(EDTA) železo
0,33%(EDTA) mědi
0.71%bór
1.61%(EDTA) mangan
0.08%molybdenu
0.33%(EDTA) zinku
0,35%Sodík
0,004%Kobalt
0,54%Chlór
0,002%Hliník
0,001%Titan
0,001%Nikl
0,001%Jód


Skladovat ve tmě,v suchu, pod světlem a dlouhodobě v roztoku se znehodnocuje.
MgSO4·7H2O - Heptahydrát síranu hořečnatého

Jinak také hořká sůl. Může být vynechána pokud máte v akváriu přílis tvrdou vodu. Ta je(ale nemusí být) způsobena právě sloučenami hořčíku a vápníku. Může být zaměněn za polovicní dávku dehydrovaněho (bezvodého) MgSO4
MgSO4 - Síran hořečnatý bezvodý (dehydrát)

Tvoří bíle mikrogranule. Nevytváří hrudky. Stejný jako MgSO4·7H2O jen neobsahuje vodu. Pokud ho chcete nahradit v PMDD tak tak ho dejte poloviční dávku. Jeho použití vyjde finančně lépe než použití heptahydrátu. Při styku s vodou se uvolňuje teplo, které roztok mírně ohřeje. 
K2SO4 - Síran draselný

Přidává se kvůli draslíku. Tvoří bílé krystalky. Draslík bývá často limitujcím prvkem v akváriu. Důvod proč přidaný KNO3 někdy pomůže, i když je ve vodě dusičnanů dost.
KNO3 - Dusičnan draselný

Přidává se kvůli dusičnanům (NO3-) a draslíku. Je sice obsažen v základní formuly, ale přidávejte ho jen, kdyz máte obsah dusičnanů ve vodě menší než 5mg/l. Pokud ho vynecháte, kompenzujte snížený poměr draslíku přidáním síranu draselného v poměru 1:1.
Plantex C.S.M+B

Plantex CSM+B je původní směs mikroprvků, která byla pužívána v PMDD jeho autory. Bohužel výrobce receptury Plantex CSM pozměnila a odebrala z ní bór. Proto se CSM do PMDD označuje CSM+B, protože bór je přidán zvlášť. Tím se trochu změní i množství:9g CSM+0,6g B.

comments


#43 
3aplus63Fuh [b][/b]
#42 
gogoanime

Hello Sir, Your work is so good I like Your articles writing your writing is so clear I liked it you are a great writer. I appreciate your work you are working hard. I have bookmark your website. I will visit your website again soon. 

. Thanks for writing such articles and sharing with us.

<a href="https://gogoanime-anime.com/">gogoanime</a>

 

#41 
gogoanimeshd

Very nice post.Thanks for sharing...

Check out the best collection of Love Quotes, Status, Wishes, Messages, Greetings, HD Images and poems for facebook and Whatsapp that can be sent to your beloved ones at our website. <a href="https://gogoanimeshd.com">gogoanimeshd</a>

#40 
Gaia1956

http://www.mamin.de

 

#39 
Gaia1956

http://www.zmedclinic.com/

#38 
Gaia1956

http://www.turnlove.com

#37 
Gaia1956

http://simba-digital.ch

#36 
Gaia1956

http://www.removalexperts.co.uk

#35 
Gaia1956

http://concolor.in

#34 
Gaia1956

http://cleanairpurewater.com/

#33 
Douglas Moore

http://www.newtechlaboratory.com/acheter-faux-billet-en-ligne/

#32 
AgustinArilm queen mattress toppers at amazon [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]best mattresses 2018[/url] mattress toppers memory foam http://bestairmattressreviews2014.com/">best air mattress 2018 reviews
#31 
AgustinArilm mattress firm credit card [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]tempurpedic mattress topper best price[/url] best mattresses 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress toppers memory foam amazon
#30 
AgustinArilm best mattress 2018 [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]best mattress 2018[/url] best mattress toppers 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/">sears labor day mattress sale 2018
#29 
AgustinArilm mattress firm pasadena tx [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]best mattress topper for back pain sciatica[/url] mattress firm sales manager resume http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress for sale at costco
#28 
AgustinArilm mattress firm parent [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]best memory foam mattress topper with cover[/url] king size memory foam mattress topper walmart http://bestairmattressreviews2014.com/">best mattresses 2018
#27 
AgustinArilm mattress toppers memory foam twin [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]best place to buy mattress toppers[/url] mattress reviews consumer reports 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/">best king size memory foam mattress topper
#26 
AgustinArilm mattress toppers at walmart 31217 [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]memory foam mattress topper twin walmart[/url] ratings for cooling mattress toppers http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress reviews consumer reports 2018
#25 
AgustinArilm mattress firm credit card log on [url=http://bestairmattressreviews2014.com/]amazon memory foam mattress toppers double[/url] best mattress 2018 http://bestairmattressreviews2014.com/">mattress toppers amazon prime
#24 
Acid Eye

http://acideyee.blogspot.com

#23 
Cheap NFL Jerseys

November, the Yankees have a crowded list of legends. Shop exclusive collectibles for all your favorite Bronx http://www.culturalcommunities.org">Cheap NBA Jerseys From China Bombers from Babe Ruth to Lou Gehrig to Joe DiMaggio to Mickey Mantle to Derek Jeter, Mariano Rivera, or Alex Rodriguez. And don't forget the team's current stars. 

#22 
frakib[Michigan vs Loyola  Chicago live stream]

(https://www.gogoalshop.com/Discuzen/upload/forum.php? />
mod=viewthread&tid=1645&extra=)

#21 
frakib

<a href="http://www.supermoversuae.com" rel="nofollow">Movers and Packers in UAE<br></a>

 

#20 
JIana Melo

Nov 3, 2018 Bravo is a necessary step to become a professional and be able to live from his passion, be an MMA fighter According to the UFC's official website in Spanish, his base of fighters is 648, of which 18 are Mexican, say that only 2 4% of your payroll is represented by our country,
UFC As real as you canYouTube
Video for ufc live https://www.reddit.com/r/UfcFightNight127/

#19 
R Programming Projec
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help. 
https://www.rprogramminghelp.xyz/
#18 
Elliott

At the center of this war is a ruthless, beautiful Lady Macbeth-like white woman raised in Compton.http://bestfromleah.online Do you need more time to watch your video podcasts or catchup on your iTunes U courses.

#17 
Blake

A lovely app, beautifully designed to make your love come true.http://downloadfastplease.club Optimize the management of your schoolSmart Schools features are:- Administrative Management.

#16 
michaela

dobry den zacla jsem pouzivat hnojivo pmmd +kno3 a zacaly mi uhnivat nove listky mam 600 l akvarium a davam 2,5 ml hnojiva pmmd dekuji

#15 
dede

nice for information.. http://dede-uji-uji.blogspot.co.id/

#14 
dore

http://www.daftarcontohbuatsurat.com/

#13 
ridho

http://kanisashop.com/ toko online yang menjual dompet kulit http://kanisashop.com/

#12 
ridho

http://kanisashop.com/ toko online yang menjual dompet kulit http://kanisashop.com/

#11 
Tamron

Šakal, Jirka - pořídil jsem zde mikrováhu a pmmd vždy rozdělím na 4x a mám to akorát na 14 dni.

#10 
elektros

Právě jsem po týdnu čekání stornoval objednávku. Opravdu super chování k zákazníkovi. 

#9 
MRP

Taky nic nebrani tomu, si ze vsech pytliku odsypat jen tretinu nebo ctvrtinu a udelat mensi davku.

#8 
MRP

2šakal&Jirka K.: PMDD, je velmi vyzivny roztok, proto se v nem drive nebo pozdeji zacne nejakemu mikroorganismu libit. Tohle muzeme zbrzdit:

 • podchlazenim a starym dobrym drzenim v lednici.
 • pridanim sorbanu draselneho(E202) a kyseliny askorbove(300), oboje se pouziva za stejnym ucelem i v potravinach lidskych. V mnozstvi cca 0,6+1g na litr hnojiva.

Je dulezite, aby pH roztoku bylo cca 4,0 - 4,5. Pri tomto pH je ucinnost sorbanu nejvetsi a zaroven nedochazi k rozpadu chelatu.

#7 
Šakal

Zapoměl jsem dopsat, že mám PMDD latest formula a přidávám tam sorban draselný a kyselinu askorbovou ať to vydrží...

#6 
Šakal

To míchání na 14 dní mě taky zajímá..... mám 112l akva a když budu dávat kolem 4ml denně, tak mi to výjde někde kolem 3 měsíců jestli se nemílím, když namíchám celý balík. To jako můžu používat 14 dní a zbytek je v podstatě znehodnoicený a můžu ho vylít?? Děkuji za odpověď

#5 
Šakal

To míchání na 14 dní mě taky zajímá..... mám 112l akva a když budu dávat kolem 4ml denně, tak mi to výjde někde kolem 3 měsíců jestli se nemílím, když namíchám celý balík. To jako můžu používat 14 dní a zbytek je v podstatě znehodnoicený a můžu ho vylít?? Děkuji za odpověď

#4 
Jirka K.

Dobry den chtěl jsem se zeptat jak mám namichat Tenso cocktail na 14 dní a po spotřebě namychaneho cocktailu na dalsich 14 dní? Nebo mužů namychat celou dávku? Obsah mého akvária je zhruba 100l čili denně bych davkoval 5ml.

#3 
MRP Použít ho můžete, díky množství železa a dennímu dávkování se dají ztráty dobře kompenzovat. Celosvětově se to používá a s dobrým výsledkem.
#2 
Tomáš A. Dobrý den, pH ve vodě udržuji na 6,8pH. Znamená to, že nemůžu použít PMDD s Plantexem?
#1 
balatka Dobrý den,
v mém akváriu žloutnou listy a začínají se kroutit.Měřením jsem zjistil že železo je na nule,jinak je vše v pořádku.